Welkom - Improve! Voor mens en organisatie

Improve! voor mens en organisatie, maakt werk van organisaties en de mensen die er werken. Als allround HR adviseur zet Karin van Oosten organisaties in beweging zodat deze beter functioneren; met meer plezier en meer resultaat.

Personeelsadvies richt zich op meer dan lastige vraagstukken alleen. Het hebben van medewerkers brengt tal van vragen met zich mee.
Improve! helpt met het vinden van de juiste antwoorden. Soms betekent dit werken aan betere onderlinge communicatie en samenwerking, andere keren vraagt dit om keuzes rondom strategie of organisatiestructuur. In alle gevallen krijgen de organisatie en de medewerker(s) handvatten waarmee ze zich structureel verder kunnen ontwikkelen.


Persoonlijk

Verbinden, ontwikkelen, bewegen; deze drie woorden vertellen mijn verhaal. Ik ben nieuwsgierig naar mensen en geïnteresseerd in hun passie. Mensen vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Mijn doel is mensen en organisaties op een positieve manier met elkaar te verbinden, ze in beweging te zetten om zodoende persoonlijke groei voor de lange termijn te bewerkstelligen.
Natuurlijk neem ik hiervoor volop kennis en ervaring mee. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij een grote financiële dienstverlener.
Naast mijn werk als personeel- en loopbaanadviseur heb ik de studies personeelsmanagement en loopbaancoach gevolgd.
Deze kennis heb ik verder uitgebouwd via diverse opleidingen en trainingen, onder andere op gebied van organisatiestrategie, strategische personeelsplanning, talentmanagement en coachen op competenties. Daarnaast heb ik me bekwaamd als projectmanager, volgens de Prince 2 methode.
Naast deze inhoudelijke kennis zit mijn grootste kracht in mijn pragmatische, analytische en mensgerichte aanpak. Ik ben authentiek en bepaal mijn eigen koers. Ik ben omgevingsbewust en werk integer en enthousiasmerend. Mijn persoonlijke ambitie sluit nauw aan bij wat ik voor anderen probeer te bereiken: mijn passie volgen en dagelijks werken aan persoonlijke groei.

Dienstverlening

Improve! wordt regelmatig ingeschakeld als een ondernemer, manager of medewerker een knelpunt ervaart. Dat kan zijn in de onderlinge verhoudingen, in een team of in de organisatiestructuur. De oorzaken hiervan zijn divers, evenals de oplossingen. Door hierover in gesprek te gaan binnen alle geledingen van een organisatie krijg ik zaken helder. Dat inzicht is een belangrijke stap op weg naar veranderingen in zienswijzen en werkwijzen. Door zaken helder te benoemen, organisaties goed in te richten en duidelijke afspraken te maken, ontstaat er duidelijkheid en rust.
Het werkterrein van Improve! heeft raakvlakken met personeelsadvies, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling. In praktische zin biedt Improve! actieve workshops die veranderingen teweegbrengen in teams en organisaties. Daarnaast is Improve! uw partner voor professioneel personeelsbeleid; van het maken van strategische keuzes tot uitvoerende taken uiteenlopend van het opstellen van overeenkomsten tot de begeleiding van ziekteverzuim en alles daar tussenin.

Samenwerking

Ondernemers hebben dagelijks te maken met tal van vraagstukken. Vraagstukken die soms verder reiken dan de eigen expertise. Om die reden werkt Improve! samen met Simonse & Geus Accountants – Adviseurs. Zij kunnen zorgdragen voor een goede loonadministratie en andere relevante zaken zoals CAO-wijzigingen, loonbelastingtabellen en de regelingen bij uitvoeringsinstellingen en bedrijfstakfondsen.Projecten

Improve! heeft bij tal van ondernemers en ondernemingen sterk uiteenlopende projecten uitgevoerd.

Reorganisatie
Advies en begeleiding bij diverse reorganisaties, waaronder een fusietraject bij een grote financiële dienstverlener.

Organisatiestructuur
Advies en begeleiding bij het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur, in het bijzonder voor uiteenlopende bedrijven in het mkb (10-250 medewerkers).

HR Interim-activiteiten
Bijvoorbeeld bij ziekte, zwangerschap of tijdelijke projecten.
Strategisch plan
Inrichten van een strategisch plan bij bedrijfsovernames, krimp of groei van organisaties.

Ondernemingsraad
Advies en begeleiding bij het inrichten van een ondernemingsraad bij een intermediair financiële dienstverlening.

Loopbaantrajecten
Diverse loopbaantrajecten op individuele basis.

Teamvorming en teambuilding
Voor trajecten gericht op teamvorming/teambuilding werkt Improve! samen met Younique. Dit betreft onder andere het verbeteren van de samenwerking en de vertrouwensrelatie.

contact

Improve! voor mens en organisatie
Karin van Oosten

Papendijke 10
4424 EK Wemeldinge

0031 6 22 90 76 96

E-mail: karin@improve-hrm.nl

Inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel in Middelburg: 71415149


Social media

linkedin